Ziņas

Made in Latvia: 90. gadu analogie satelītuztvērēji

Attēls
Pēc Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas, 1991. gadsatnesa arī ļoti nozīmīgas pārmaiņas satelītu televīzijas tehnikas jomā. Viena pēc otras uzradās jaunas kompānijas, kas specializējās tieši satelītu televīzijas uztveršanā. Paštaisītos uztvērējus izgatavoja gandrīz visas tolaik eksistējošās firmas, antenas arī daudz ražoja uz vietas, bet konvertorus (LNB) ieveda no ārzemēm. Dažas kompānijas pat nodzīvoja līdz mūsdienām, tādas kā UNISAT, LATSAT, YOTA (tagad YT Group). Tiesa gan, tagad šīs firmas pašas neko vairs neražo, bet piedāvā gatavu tehniku no citām valstīm, pārsvarā no Ķīnas, bet ir arī tādas, kas specializējušās citās jomās. 90. gados cilvēki pie mums ļoti ātri aptvēra, ka ar satelītu televīziju var labi nopelnīt. Var teikt, ka entuziastu skaits strauji pārgāja kvalitātē. Jau rakstīju par Voldemāru Ketneru un  WALKET, kas  pirmie iesāka šo ceļu - tālākais notika gandrīz lavīnveidīgi. Parādījās arī savs preses izdevums - avīze Satellite News (Satelīta ziņas). Rīgā to izd…

Cik tas ir svarīgi: Satelītantenu apstarotāju īpatnības

Attēls
Mūsdienās mikroviļņu konvertoriem trokšņu koeficients (NF) praktiski ir vienāds, bet daudzi nezina, ka plaši izmantotie "ofseta" (angliski "offset") antenu universālie Ku diapazona konvertori konstruktīvi tomēr nedaudz atšķiras, kaut gan vizuāli tie liekas vienādi. Tāpēc, piemēram, ar vienu un to pašu "galvu" uztvertais signāls no mazāka diametra paraboliskās antenas var izrādīties pat stiprāks, nekā no lielākas. Te gan nav nekādas mistikas - antenām vienkārši ir dažāda attiecība F/D (antenas fokusa attāluma attiecība pret diametru). Tieši tāpēc LNB apstarotāju konstrukcijas nav vienādas, un tas pareizai salāgošanai ir ļoti svarīgi. Apstarotājs - tā ir vāji vērsta antena, kas novietota paraboliskā atstarotāja fokusā, lai antenas uztverto enerģiju pa viļņvadu novadītu uz mikroviļņu konvertora ieeju. Problēma slēpjas unifikācijā, jeb atsevišķu LNB mezglu apvienošanā sistēmā - monoblokā. Nav vairs daudz izvēles iespēju."Ofseta" antenām, ko pie mums…