Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2018

Kā tas bija: Zaudētais VHS un citi video formāti - darbs komerctelevīzijā RBS TV

Attēls
Vēl a tgriežoties pie iepr iekšējās publikācijas jāpiemin, ka 90. gadu vidū es maz interesējos par satelīttelev īzijas C diapazonu, vēl mazāk par pārraidēm krieviski, k uras tajā varēja uztvert, bet man ļoti gribējās redzēt jaunāk ās filmas un mūzikas klipus. Atceros, ka Latvijā televīzijas virszemes apraidē diezgan ātri pēc neatkarības atjaunošanas izslēdza Останкино un PTP pārraides, ko translēja desmitajā un septītajā metru viļņu kanālos - tur katru vakaru rādīja tād us padomju laika " brīnumus", kā programmas Laiks (Время) un Ar labu nakti, mazuļi! (Спокойной ночи, малыши!). T ās aizmi rst i r praktiski neiespējami... Brīvajā vietā ēterā uzreiz neienāca ( kā uz burvja mājien a ) arī kvalitatīvs saturs latviešu valodā . Kādu laiku Latvijas Televīzija no satelīta ASTRA retranslēja vācu programmu 3Sat , es at ceros arī CNN zi ņ u pārraides. Toreiz pa televizoru mēs pārsvarā skatījāmies kompānijas KS-Video "bojevikus", piemēr